Veckans bön
tillsammans med
vänförsamlingen i Kinkenge

Bed om en törst brinnande och varaktig för att lyssna till Guds ord.
Ef 1:15-18

Program vecka 8

Tisdag 19 februari
Kyrkan uthyrd
15.00 Eftermiddagsträff i Ljurhalla, Anki och Evert Kullberg

Onsdag 20 februari
18.00 Alphakurs

Torsdag 21 februari
18.30 Andrumsmässa i Asklanda kyrka

Fredag 22 februari
9.30 Bön
20.00 Café Upp&Ner

Lördag 23 februari
19.00 ”I rätt sekund”, Naturfotograf Kristoffer Sahlén

Söndag 24 februari
Kyrkan uthyrd
10.00 Nattvardsgudstjänst, lovsångsbandet, Söndax