Veckans bön
tillsammans med
vänförsamlingen i Kinkenge

Bed att du fäster dig vid den ende sanne Guden.
Dan 6:20-25

Program vecka 43

Tisdag 24 oktober
10.00 Tisdagsfika
11.00-11.45 Bibelsamtal

Onsdag 25 oktober
Kyrkan uthyrd under kvällen
18.30 Scout

Fredag 27 oktober
9.30 Bön
19.00 Lovsångskväll med Adonai

Lördag 28 oktober
16.00 Seminarium, talare Maria Hammar
18.00 Middag, anmälan till sin ungdomsledare
19.00 Ungdomsmöte, talare Elsa Wikholm, kyrkans lovsångsteam

Söndag 29 oktober
10.30 Servering innan gudstjänst
11.00 Gudstjänst, talare Oskar Münter, lovsångsteam